1

Dostawa i montaż elementów oświetlenia i automatyki scenicznej w budynku Regionalnego Centrum Kultury w Pile

Dostawa i montaż elementów oświetlenia i automatyki scenicznej w budynku Regionalnego Centrum Kultury w Pile

Link do ogłoszenia 2022/BZP 00274664

Link do strony z postępowaniem 06/07/2022
Zakup wyposażenia studia

Zakup wyposażenia studia

Link do ogłoszenia 2022/BZP 00252738

Link do strony z postępowaniem 05/07/2022
Dostawa i montaż elementów oświetlenia i automatyki scenicznej w budynku Regionalnego Centrum Kultury w Pile

Dostawa i montaż elementów oświetlenia i automatyki scenicznej w budynku Regionalnego Centrum Kultury w Pile

Link do ogłoszenia 2022/BZP 00242282

Link do strony z postępowaniem 04/07/2022
Modernizacja sali widowiskowej w Regionalnym Centrum Kultury w Pile

Modernizacja sali widowiskowej w Regionalnym Centrum Kultury w Pile

Link do ogłoszenia 2022/BZP 00109891

Link do strony z postępowaniem 04/04/2022
Zakup sceny mobilnej z wyposażeniem

Zakup sceny mobilnej z wyposażeniem

Link do ogłoszenia 2022/BZP 00102998

Link do strony z postępowaniem 03/03/2022
Modernizacja sali widowiskowej w Regionalnym Centrum Kultury w Pile

Modernizacja sali widowiskowej w Regionalnym Centrum Kultury w Pile

Link do ogłoszenia 2022/BZP 00073454

Link do strony z postępowaniem 02/02/2022
Modernizacja sali widowiskowej w Regionalnym Centrum Kultury w Pile

Modernizacja sali widowiskowej w Regionalnym Centrum Kultury w Pile

Link do ogłoszenia 2022/BZP 00049963

Link do strony z postępowaniem 01/02/2022
Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Bukowińskie Spotkania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapewnienie noclegu i wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) dla uczestników XXXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Bukowińskie Spotkania – Jastrowie, w terminie od dnia 06.10.20121r. do 11.10.2021 r.

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000,00 zł
Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego

Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym najmu lokalu użytkowego (załącznik nr 1),
 2. Deklaracja, że najemca w okresie trwania umowy będzie wykorzystywał lokal na prowadzenie działalności gospodarczej, wyklucza się prowadzenie działalności koncertowej bez zgody Wynajmującego pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,
 3. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek zdrowotnych i społecznych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 4. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek i zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
 5. Wpłata wadium w wysokości 1 000,00 zł na konto RCK FE,
 6. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych,
 7. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych,

Kryterium oceny ofert jest cena.
Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego

Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym najmu lokalu użytkowego (załącznik nr 1),
 2. Deklaracja, że najemca w okresie trwania umowy będzie wykorzystywał lokal na prowadzenie działalności gastronomicznej, wyklucza się prowadzenie działalności koncertowej bez zgody Wynajmującego pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,
 3. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek zdrowotnych i społecznych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 4. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek i zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
 5. Zeznanie podatkowe za 2 ostatnie lata prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. Wpłata wadium w wysokości 5 000,00 zł na konto RCK FE,
 7. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych,
 8. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych,

Kryterium oceny ofert jest cena.