1

Cyfryzacja kina “Koral” Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Cyfryzacja kina “Koral” Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Cyfryzacja kina “Koral” Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki