1

Dostawa i montaż elementów oświetlenia i automatyki scenicznej w budynku Regionalnego Centrum Kultury w Pile

Dostawa i montaż elementów oświetlenia i automatyki scenicznej w budynku Regionalnego Centrum Kultury w Pile

Link do ogłoszenia 2022/BZP 00242282

Link do strony z postępowaniem 04/07/2022