1

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Pile. Termomodernizacja Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji – Klub Seniora ul. Bydgoska 68 w Pile

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie umowy – Roboty budowlane

Ogłoszenie o zmianie umowy – Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 07.07.2017

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Pile.
Termomodernizacja Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji – Klub Seniora ul. Bydgoska 68 w Pile

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki