Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego

Warunki udziału w postępowaniu:

  1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym najmu lokalu użytkowego (załącznik nr 1),
  2. Deklaracja, że najemca w okresie trwania umowy będzie wykorzystywał lokal na prowadzenie działalności gospodarczej, wyklucza się prowadzenie działalności koncertowej bez zgody Wynajmującego pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,
  3. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek zdrowotnych i społecznych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  4. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek i zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  5. Wpłata wadium w wysokości 1 000,00 zł na konto RCK FE,
  6. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych,
  7. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych,

Kryterium oceny ofert jest cena.

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego 29 lipca 2020 13:26 Artur Bartoś 37 KB
Formularz ofertowy 29 lipca 2020 13:26 Artur Bartoś 53 KB