Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile zwiększający atrakcyjność obiektów kultury na terenie Pilskiego OSI

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile zwiększający atrakcyjność obiektów kultury na terenie Pilskiego OSI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile zwiększający atrakcyjność obiektów kultury na terenie Pilskiego OSI

Informacja z otwarcia ofert

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile zwiększający atrakcyjność obiektów kultury na terenie Pilskiego OSI

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki