1

Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile

Załącznik nr 10 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki