1

Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Informacja z otwarcia ofert

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki