Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

image_pdfimage_print

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19 czerwca 2019 12:24 Artur Bartoś 88 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29 maja 2019 10:30 Artur Bartoś 63 KB
Informacja z otwarcia ofert 27 maja 2019 12:57 Artur Bartoś 104 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 17 maja 2019 13:11 Artur Bartoś 2 MB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17 maja 2019 13:35 Artur Bartoś 10 MB
Formularz ofertowy 17 maja 2019 13:06 Artur Bartoś 112 KB
Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 17 maja 2019 13:06 Artur Bartoś 118 KB
Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 17 maja 2019 13:06 Artur Bartoś 83 KB
Wykaz usług 17 maja 2019 13:06 Artur Bartoś 63 KB
Druk zapotrzebowania 17 maja 2019 13:06 Artur Bartoś 69 KB
Wzór umowy 17 maja 2019 13:06 Artur Bartoś 89 KB