Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki