1

Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXIV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXIV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXIV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

SIWZ + wszystkie załączniki