1

Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki