1

Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji
ogłasza przetarg nieograniczony na
Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + wszystkie załączniki