Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 08.11.2022
Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie zmiany regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach


Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 11.04.2022
Zarządzenie Nr 3/2022 w sprawie ustanowienia regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach


Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 03.01.2022
Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe