Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 08.01.2024
Zarządzenie Nr 1/2024 w sprawie zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych