1

Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie Instrukcji kasowej Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Zarządzenie Nr 1/2012
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 01 sierpnia 2012 r.
w sprawie Instrukcji kasowej Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji