1

Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2013

Zarządzenie Nr 1/2013
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 2 stycznia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2013