1

Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2014

Zarządzenie Nr 1/2014
z dnia 2 stycznia 2014 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2014