1

Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2015

Zarządzenie Nr 1/2015
z dnia 2 stycznia 2015 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2015