1

Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2016

Zarządzenie Nr 1/2016
z dnia 4 stycznia 2016 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2016