1

Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2017

Zarządzenie Nr 1/2017
z dnia 2 stycznia 2017 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2017