Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2018

Zarządzenie Nr 1/2018
z dnia 2 stycznia 2018 roku
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2018