1

Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie Nr 1/2019
z dnia 2 stycznia 2019 roku
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2019