Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie limitu pogotowia kasowego

Zarządzenie Nr 10/2012
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie limitu pogotowia kasowego
Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji