1

Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego warunki uczestnictwa oraz przyznawania nagród

Zarządzenie Nr 10/2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego warunki uczestnictwa oraz przyznawania nagród w konkursie pn. “Kryminalna Piła 2016”