1

Zarządzenie Nr 10/2016w sprawie odpłatności za zajęcia

Zarządzenie Nr 10/2016
z dnia 1 września 2016 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie odpłatności za zajęcia odbywające się w RCK – FE w Pile