1

Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2017

Zarządzenie Nr 10/2017
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2017