1

Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018

Zarządzenie Nr 10/2018
z dnia 25 września 2018 roku
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2018