1

Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 10/2022
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile
z dnia 4 lipca 2022 roku
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup wyposażenia studia.