Zarządzenie Nr 11/12 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu

Zarządzenie Nr 11/12
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na 2013 rok