1

Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników

Zarządzenie Nr 11/2013
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji