1

Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018

Zarządzenie Nr 11/2018
z dnia 28 września 2018 roku
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2018