1

Zarządzenie Nr 12/12 w sprawie określenia wzoru Karty stanowiskowej dla stanowisk pracy

Zarządzenie Nr 12/12
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie określenia wzoru Karty stanowiskowej dla stanowisk pracy
w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji