1

Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie wprowadzenia Polityki Oceny, Analizy i Zarządzania Ryzykiem

Zarządzenie Nr 12/2013
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia Polityki Oceny, Analizy i Zarządzania Ryzykiem w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji