Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie wprowadzenia wyodrębnionej ewidencji

Zarządzenie Nr 12/2017
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla zadania “Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile zwiększający atrakcyjność obiektów kulturalnych na terenie Pilskiego OSI”