Zarządzenie Nr 12/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego

Zarządzenie Nr 12/2022
z dnia 09/08/2022r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2022