1

Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 13/2013
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji