1

Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2014

Zarządzenie Nr 13/2014
z dnia 31 grudnia 2014 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2014