1

Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2016

Zarządzenie Nr 13/2016
z dnia 29 listopada 2016 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2016