1

Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie wprowadzenia Wytycznych w zakresie procedury przechowywania i archiwizacji dokumentów

Zarządzenie Nr 13/2017
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia Wytycznych w zakresie procedury przechowywania i archiwizacji dokumentów powstałych podczas realizacji projektu “Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile zwiększający atrakcyjność obiektów kulturalnych na terenie Pilskiego OSI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV, Działania 4.4, Poddziałanie 4.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020