1

Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu “Kryminalna Piła”

Zarządzenie nr 13/2018
z dnia 18 grudnia 2018 roku
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego warunki
uczestnictwa oraz przyznawania nagród w konkursie pn.
“Kryminalna Piła 2019”