1

Zarządzenie Nr 13/12 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Zarządzenie Nr 13/12
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji