1

Zarządzenie Nr 14/13 w sprawie powołania komisji socjalnej

Zarządzenie Nr 14/13
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania komisji socjalnej