1

Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Pracy

Zarządzenie Nr 14/2014
z dnia 31 grudnia 2014 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Pracy