1

Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego warunki uczestnictwa oraz przyznawania nagród

Zarządzenie Nr 14/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego warunki uczestnictwa oraz przyznawania nagród w konkursie pn. “Kryminalna Piła 2017”