1

Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku

Zarządzenie Nr 14/2018
z dnia 18 grudnia 2018 roku
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku