1

Zarządzenie Nr 15/13 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 15/13
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej