1

Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

Zarządzenie Nr 15/2012
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku
i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji