1

Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont

Zarządzenie Nr 15/2016
z dnia 31 grudnia 2016 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia zmian do Zakładowego Planu Kont