Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zajęcia

Zarządzenie Nr 15/2017
z dnia 1 września 2017 r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zajęcia w okresie od 04.09.2017 do 30 czerwca 2018r.