1

Zarządzenie Nr 16/12 w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora

Zarządzenie Nr 16/12
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora
Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji